Dokument inom föreningen

Föreningen

Här hittar du dokument inom föreningen

Här lägger Stockholms Dövas Förening upp aktuella styrdokument, policys, skrivelser och annat som rör föreningen. För tidigare års protokoll, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser samt skrivelser och remissvar före 2022, kontakta kansliet.

Dokumentbank

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571