Intressepolitik

SDF är en lokal- och regional förening som står upp för allas rätt till teckenspråk genom livet.

Intressepolitik

Kampen för förändring

SDF strävar efter att döva och hörselskadade i alla åldrar har rätt till teckenspråk. Målet med det intressepolitiska arbetet är att vi vill ha en förändring i samhället till det bättre. SDF vill se att delaktighet för döva lyfts fram både via enskilda medlemmar och övriga målgrupper i vår verksamhet då varje individ har något att säga till samhället och kan visa lösningar på den problematik varje döv individ upplever i vardagen.

Så här jobbar vi intressepolitiskt

SDF följer föreningens intressepolitiska handlingsprogram som gäller 2022-2025. Vi har bevakning av intressepolitiska områden och medverkan på samtliga brukarråd samt samverkansmöten. Utöver det bedriver SDF extra satsningar årligen i specifika intressepolitiska frågor som beslutas i samband med verksamhetsplan. SDF:s intressepolitiska arbete bedrivs också via representanter i olika råd och möten som SDF har via Funktionsrätt Stockholms stad och Funktionsrätt Stockholms län.

 

Årliga seminarier arrangeras med olika intressepolitiska fokus. SDF arrangerar också temakvällar där intressepolitiska teman lyfts. SDF skickar in remissvar och skrivelser till bland annat politiker, nämnden, förvaltningar och press. Du hittar våra tidigare remissvar och skrivelser nedan och på vår Dokumentbank.

 

SDF har ett arbetsgrupp som jobbar med intressepolitiska frågor: Arbetsgruppen för Intressepolitiska frågor. SDF:s kansli jobbar också intressepolitiskt, främst via vår intressepolitiska sekreterare och kanslichef. Upplever du problem eller har du idéer/förslag? Kontakta gärna SDF!

Läs vidare inom intressepolitik

Intressepolitik

Biståndsarbete i Nepal

Stockholms Dövas Förening (SDF) har bedrivit olika utvecklingssamarbeten med Nepal i över 30 år. I det pågående projektet, år 2023-2027, samarbetar vi med Dhangadhis dövförening (DAOK).

Snabblänkar

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571