Anmäl diskriminering

Är du osäker vad och hur du kan anmäla fel och brist? Här ser du hur du kan anmäla brist eller ojämlikhet .

Råd och stöd

Gör en anmälan

På sidan ser du mallar till anmälan till Patientnämnden, IVO, JO och DO. Mallarna är både som PDF och video. Titta gärna genom och få inspiration till göra anmälan. Är du osäker på text eller laghänvisning? Kontakta gärna SDF:s kansli.

Är vi fler som anmäler så kan vi tillsammans förändra samhället till det bättre!

Mallar för anmälan

Gör en anmälan: Patientnämnden

Patientnämnden hanterar klagomål och synpunkter på i princip all offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Gör en anmälan: IVO

IVO tar emot klagomål och anmälningar kopplat till hälso- och sjukvård eller omsorg inom socialtjänsten.

Gör en anmälan: JO

Justitieombudsmannen (JO) granskar myndigheterna och ser till att de arbetar enligt lagen och reglerna. Speciellt de lagar som påverkar privatpersoners rättigheter och skyldigheter.

Gör en anmälan: DO (mot arbetsgivare)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Du anmäler till DO i tre olika samhällsområden; mot arbetsgivare, inom utbildningsområdet och verksamhet i annat samhällsområde.

Gör en anmälan: DO (utbildningsområdet)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Du anmäler till DO i tre olika samhällsområden; mot arbetsgivare, inom utbildningsområdet och verksamhet i annat samhällsområde.

Gör en anmälan: DO (verksamhet i annat samhällsområde)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Du anmäler till DO i tre olika samhällsområden; mot arbetsgivare, inom utbildningsområdet och verksamhet i annat samhällsområde.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571