Akut krishjälp

Vid en akut händelse inom dövvärlden har Stockholms Dövas Förening tillsammans med flera regionala verksamheter och andra föreningar beredskap för akut krishjälp.

Råd och stöd

Akut krishjälp vid en större händelse inom dövvärlden

Vid en akut händelse inom dövvärlden har Stockholms Dövas Förening tillsammans med flera regionala verksamheter och andra föreningar beredskap för akut krishjälp. Du som känner dig starkt berörd av en akut händelse/olycka inom dövvärlden som fler döva berörs av och som kan vara svårt att hantera på egen hand kan vända dig till oss för akut stöd och bearbetning av händelsen samt få möjlighet till en samlad plats där ni kan vara tillsammans.

Vid kris och behov av att öppna Dövas Hus eller DUKiS

Kontaka oss via SMS på
0735307207

Så här fungerar det

Vid en akut händelse samlas representanter från Stockholms Dövas Förening, Dövteamet, Dövpsykiatriprogrammet, BUP, Tolkcentralen, Stockholms Dövas Ungdomsråd och Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotland, för att bestämma hur vi går vidare. När vi bestämt var, hur och vilket stöd vi ska erbjuda informerar vi via SDF:s hemsida.

 

Vi erbjuder då samlingsplats, råd och stöd samt hänvisning till fortsatt hjälp.

 

Är det en större händelse som påverkar hela samhället så är det andra rutiner och vi kommer i samband med detta informera ut vad som gäller, då det är Region Stockholm som ansvarar för krisberedskap och information.

 

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. vårdcentralen, Dövteamet eller Dövpsykiatriska programmet. Det finns också jourverksamhet som man då kan vända sig till. 

Hjälpsamma stödverksamheter

Du kan också vända dig till följande stödverksamheter

Svenska kyrkan erbjuder en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Stödlinjens öppettider

Verksamheten har just nu uppehåll.

NKJT hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, med att ta makten över sina liv från våld och förtryck. Hos NKJT kan du få stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk.

Digitala jourens öppettider

Måndagar kl. 11-13 och torsdagar 19-21

Kontaktuppgifter

Den digitala jouren:

chatt.nkjt.se/

 

Mail:

info@nationellkvinnojour.se

 

Hemsida:

nkjt.se/

BOUJT är den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. Här får du, som barn och ungdom, hjälp och stöd på svenskt teckenspråk efter skoltid.  Både videochat och textchat.

BOUJT:s öppettider

Måndagar och torsdagar klockan 18:30-20:30

Kontaktuppgifter

Den digitala chatten (text och video):

boujt.se/chatten

 

Hemsida:

boujt.se/

 

Mail:

info@boujt.se

Jourhavande Medmänniska är till för dig som skulle behöva ha någon att tala med – någon som lyssnar. Du kanske har något problem som tar stor plats. Du kanske bara vill prata med någon innan du går och lägger dig.

Öppettider

Chatten: lördagar, söndagar, måndagar och tisdagar kl. 21-24.

Telefon: varje dag kl 21-06

Kontaktuppgifter

Chatt:

jourhavande-medmanniska.se/chatt/

 

Telefon: 08-702 16 80

Ring via bildtelefoniförmedlingen eller texttelefoniförmedlingen.

 

Hemsida:

jourhavande-medmanniska.se/

Du som är under 18 år och behöver stöd är välkommen att höra av dig till oss på Bris. Alla kuratorer på Bris är riktiga personer som är utbildade i och vana vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Det finns flera sätt att få kontakt med en Briskurator. Välj det sätt som känns bäst för just dig.

BRIS:s öppettider

Chat, telefon, sms: dygnet runt

Kontaktuppgifter

Chatten:

Klicka här

SMS: 116 111

Telefon: 116 111

Ring via bildtelefoniförmedlingen eller texttelefoniförmedlingen.

Hemsida:

bris.se/

Viktiga telefonnummer

(Via texttelefon så ring via texttelefoni.se. Via bildtelefon så ring via Bildtelefoni.net)

Akuttolk: 1177

Räddningstjänst och polis: 112

Närpolis: 114 14

Jourhavande präst: 112

Psykiatriska akutmottagningar: 08-123 492 00

Sjukvårdsupplysningen (dygnet runt) 1177

Socialjouren (dygnet runt) 08-508 400 00

Begränsade öppettider & tidsbokning

 

Dövpsykiatriprogrammet 
Tal: 08-123 389 70
Logga in via 1177.se (länk)

 

Dövteamet
Telefon 08-123 351 80
Mobil 076-126 75 91 (sms/FaceTime)
Bildtelefon 0812335180@sip.habilitering.se
E-post

dovteamet.slso@regionstockholm.se

Danderyds sjukhus 08-123 550 00
Huddinge sjukhus 08-585 800 00
Karolinska sjukhuset 08-517 700 00
St Görans sjukhus 08-587 010 00
Södersjukhuset 08-616 10 00
Akutmottagning våldtagna kvinnor Södersjukhuset 08-616 46 70

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571