Vill du vara en av SDF:s kongressombud?

Föreningen

Nästa år, juni 2025, har Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) kongress.

SDF har på det senaste föreningsmötet valt ut kongressombud. Det blev en vakant plats. Enligt beslut från föreningsmötet har SDF först efterfrågat representant från SDUR och därefter hos SDP. Både SDUR och SDP har tackat nej på grund av att de inte hittat någon eller har andra prioriterade uppgifter under året. Efter dialog med styrelserepresentanter inom arbetsgruppen så utannonserar vi återigen efter en person i arbetsgruppen.

 

Du som känner att du vill vara en del av arbetsgruppen, som kongressombud, ska räkna med att bidra med en del administrativt arbete, delta på medlemskvällar och delta på arbetsgruppsmöten och till sist även delta på självaste kongressen 13-15 juni 2025 i Karlstad. Du kan anmäla ditt intresse till henrik@stockholmsdf.se så återkommer vi med besked i mitten av augusti. När du anmäler ditt intresse, beskriv gärna varför du vill vara en del av arbetsgruppen kongressombud, samt vad du skulle kunna bidra med och vilka områden som du brinner för?

 

Vi efterlyser även två ersättare till arbetsgruppen. Dessa två ersättare kommer väljas in i samband med föreningsmötet 19 september.

 

Se mer information om arbetsgruppen kongressombud samt vad för planer vi har till hösten på på vår kongresssida:

www.stockholmsdf.se/kongress

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571