Tolkfrågan

Tolkfrågan

Intressepolitik

Tolkfrågan

Det är ständigt mycket intressepolitiskt arbete som sker kring tolkfrågan. Här kommer en sammanställning av som gjorts hittills. Nedan i skrift och i videon på svenskt teckenspråk sammanställer vi arbetet (obs, lång text & video).

SDF medverkade på samverkansmöte i oktober där många saker togs upp. Vi gick bland annat genom statistik och budget för Tolkcentralens verksamhet. Tolkcentralen har fått ett tillskott på 500 000 kr under 2023. SDF ser positivt på tillskottet men är lite tveksamma om dessa medel räcker. Tolkcentralen beskriver själva att de har fler ekonomiska uppföljningar och bedömer att de inte behöver prioritera tolktimmar däremot kommer Tolkcentralen eventuellt inte kunna betala omkostnader vid tolkuppdrag. Själva statistiken följer förgående år.

 

En upphandling av tolkbolag har gjorts och det nya avtalet för skrivtolkning, TSS-tolkning och tolkstödjare (döv teckenspråkstolk) börjar gälla 1 november. För teckenspråk- och dövblindtolkning och beredskap börjar avtalet gälla 1 februari 2024. Det har fördröjts på grund av överklagningar.

 

Ett annat viktigt ärende var Tolkportalen. Som många gånger tidigare har SDF lyft Tolkportalens undermåttlighet. Tolkcentralen informerade att det är problem med resurser just nu då tjänsten för förvaltningsledare är vakant och utvecklingen kommer att ske nästa år istället. SDF har ställt krav på att portalen ska utvecklas och bli mer tillgängligt samt att intresseorganisationerna får vara med och påverka utvecklingen. Gällande Alltid öppet så meddelade de att man inte kan boka tolk där utan bara kommunicera med Tolkcentralen. Det är de som stänger chatten, dock försöker de behålla dialog så långt det går. De diskuterar internt rutinerna för dialog i Alltid Öppet.

 

Beredskapstolkning var en av frågorna SDF lyfte. Idag är det ofta problematiskt i mötet med akutvården då de inte beställer. SDF frågade Tolkcentralen vilket ansvar de har. Vi lyfte också beredskapstolkning – att det inte alltid fungerar. Tolkcentralen berättar att de kontaktar akutmottagningarnas verksamhetschef i de fall Tolkcentralen fått kännedom om att vårdgivaren inte beställt tolk. Den drabbade kan göra en patientnämndsanmälan mot den aktuella mottagningen. Tolkcentralen berättade också att tolkanvändaren själv eller någon i omgivningen får själv beställa beredskapstolk. Information finns på hemsidan.

 

I somras blev det struligt kring ett större arrangemang (Stockholms Pride) då tolkcentralens kundtjänst inte var tydlig och saknade kunskap i betalningsansvar. SDF ställde fråga kring hur tolkcentralen ser till att det fungerar smidigt vid tolkbeställning till större arrangemang för att säkerställa att sommarens strul inte sker igen. SDF fick inte bra respons på svaret dock menar Tolkcentralen att de arbetar löpande med standardsvar och har fasta möten för att se över arbetssätt och rutiner.

 

Några nyheter är att Tolkportalens tidspärr på nya beställningar är numera två timmar (tidigare kunde man inte beställa om tillfället sker inom 24 timmar). Det är även ett nytt maxantal på antal tillfällen per beställning, det blir max fem tillfällen.

 

Utöver samverkansmötet har vi även lämnat in synpunkter på avtal mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Tolkcentralen (motsvarande remissvar). Där lyfte vi vikten av att ekonomisk tilldelning görs och att kvalitet på tolktjänsten är bra. Alla synpunkterna (remissvaret) kan läsas på vår hemsida (finns under nyheter och Dokumentbank).

 

Har du funderingar eller idéer kring det intressepolitiska arbetet? Kontakta gärna SDF:s kansli, styrelse eller arbetsgrupp!

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571