Rapport samverkansmöte barnhörselhabiliteringen

Rapport samverkansmöte barnhörselhabiliteringen

Intressepolitik

Rapport samverkansmöte barnhörselhabiliteringen

Den 14 november representerade Elsa Brunemalm och Camilla Attestål SDF på samverkansmötet med barnhörselhabiliteringen. Utöver fasta punkter där alla intresseorganisationer och mottagningen informerade om sitt arbete lyfte SDF upp vårdförloppet för döva barn.

 

Under 2022 lanserades ett nytt vårdförlopp för grav hörselnedsättning, som bland annat innehåller riktlinjer om vilka föräldrar som ska få information och utbildning i svenskt teckenspråk. Detta gäller hela Sverige. SDF frågade hur barnhörselhabiliteringen inför vårdförloppet i verksamheten och på vilket sätt det görs. Bland annat frågade vi hur de säkerställer att vårdnadshavare förstått informationen kring ett dövt barn och vilka åtgärder som är viktiga. I vårdförloppet finns olika aspekter kring svenskt teckenspråk. Barnhörselhabiliteringen visade deras modell i hur de bemöter nya föräldrar och vad de tar upp. De har ungefär 2000 barn hos mottagningen varje år och följer upp med specifikt kallelsesschema. SDF var inte helt nöjda med svaret då vi anser att de inte tillräckligt tydligt informerar om betydelsen av svenskt teckenspråk.

 

I dagsläget gör ingen insats inom regionen bedömning gällande språkutveckling i svenskt teckenspråk, vilket vi tycker bör ligga på barnhörselhabiliteringen. Vikten av svenskt teckenspråk för döva och hörselskadade barn kan aldrig underskattas! SDF kommer att följa upp detta.

 

Funderingar eller frågor kring barnhörselhabiliteringens uppdrag & arbete eller svenskt teckenspråk för döva och hörselskadade barn? Kommentera gärna eller kontakta SDF via mail/bildtelefon.

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571