Rapport från samverkansmötet med Dövteamet och Dövblindteamet

Rapport från samverkansmötet med Dövteamet och Dövblindteamet

Intressepolitik

Rapport från samverkansmötet med Dövteamet och Dövblindteamet

Den 21 november medverkade SDF på samverkansmötet gällande Dövteamet och Dövblindteamet. Det är två olika team inom samma enhet/mottagning och samverkansmötet gäller både teamen.

 

Bland annat rapporterade enhetschefen att det är vakans inom Dövteamet och något de aktivt jobbar för att lösa. Rekrytering pågår och de hoppas på att ha full bemanning med alla personal kunniga i svenskt teckenspråk snarast. För att lösa väntelistan och väntetiden har de tagit in teckenspråkstolk och använt Dövblindteamets personal. SDF har påpekat att det inte är en optimal lösning och något som inte får bli en vana vilket SDF inte skulle acceptera. Dövteamet håller med i detta och beklagar situationen.

 

Dövteamet och Dövblindteamet ligger under Habiliteringen inom Region Stockholm. De informerade att ett nytt avtal börjar gälla efter årsskiftet, vilket SDF tidigare fått information. SDF har under året jagat och försökt nå ansvariga avtalshandläggare inom regionen för att lämna eventuella synpunkter på avtalet. Efter mötet har vi fått svar av ansvariga och planerar att lämna in s.k. remissvar. När detta är inskickat kommer vi publicera våra synpunkter.

 

Har du tankar eller funderingar kring Dövteamet och Dövblindteamet så kommentera gärna här eller kontakta SDF!

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571