Rapport från föreningsmötet 16 maj

Rapport från föreningsmötet 16 maj

Föreningen

Rapport från föreningsmötet 16 maj

Vid det senaste föreningsmötet genomfördes flera viktiga beslut och val. Här är en kort sammanfattning:

 

Fyllnadsval för en ledamot på ett år:
Kerstin Olsson valdes in enligt valberedningens förslag.

 

Arbetsgruppen Kongressombud:
Tre medlemmar valdes in i arbetsgruppen Kongressombud: Hanna Sejlitz, Mindy Drapsa och Sven-Emil Karmgård. De kommer att samarbeta med Sebastian Embacher och Charlotte Eriksson från styrelsen samt Henrik Sundqvist från kansliet som handläggare.

Det finns en vakant plats och två vakanta platser som ersättare. Föreningsmötet beslutade att SDF skulle kontakta SDUR för att undersöka om de är intresserade av att ha en representant, och sedan kontakta SDP. Efterlysning av ersättare kommer ske i samband med nästa föreningsmöte i september.

 

Justering av ändamål för stiftelsen gåvomedel:
Mötet godkände stiftelsestyrelsens förslag på justering av ändamålet för stiftelsen gåvomedel. SDF kommer att skicka in förslag på justeringar till länsstyrelsen.

 

I övrigt så var det bra och intressanta diskussioner om föreningens arbete och intressepolitiska frågor med flera engagerade medlemmar.

 

Vid funderingar och frågor är det bara att kontakta oss: info@stockholmsdf.se

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571