Nyheter i Stockholms stads budget

Nyheter i Stockholms stads budget

Intressepolitik

Nyheter i Stockholms stads budget

Förslaget till Stockholms stads budget för år 2024 har presenterat under oktobermånad. Själva budgeten ska debatteras och beslutas i stadens kommunfullmäktige den 22–23 november. I förslaget finns positiva besked gällande döva och svenskt teckenspråk.

 

Stadens budget för 2024 har tre inriktningsmål och ett av dem är: ”Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden”. Av flera olika budgetuppdrag som ligger under detta inriktningsmål finns tre som berör döva.

 

Ett gäller samhällsvägledningen som föreslås bli en permanent del av stadens utbud. En ny digital fixartjänst ska också inrättas på den stadsövergripande funktionen för teckenspråk på Rågsveds medborgarkontor. Vad exakt denna digitala fixartjänst innebär och vilka som är målgruppen för den har vi inte fått svar på ännu men vi fortsätter och undersöker vidare.

 

Gällande äldrevägledning på teckenspråk så finns det ett uppdrag till Äldrenämnden som ska utreda behov och placering av teckenspråkig äldrevägledare där de ska utreda förutsättningarna för detta. Utredningen kommer pågå hela år 2024.

 

SDF har nu dialog med både socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Tar Stockholms stad de rätta besluten enligt SDF:s uppfattning så har Stockholm både medborgarkontor och äldrevägledare på teckenspråk från år 2025 vilket SDF ser mycket glädjande på!

 

Budgetförslaget för Stockholms stad kan läsas här.

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571