Möte med Hälso- och sjukvårdsregionråd

Möte med Hälso- och sjukvårdsregionråd

Intressepolitik

Möte med Hälso- och sjukvårdsregionråd

Den 6 december hade SDF, med Bittan Martinell och Elsa Brunemalm som SDF-representanter, möte med Talla Alkurdi, som är Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsregionråd.

 

Vi lyfte att det finns stora brister idag kring systemet för teckenspråkstolk och övriga tolkmetoder. Varken budgeten eller beställningsflödet fungerar tillräckligt bra och vi lyfte specifikt Tolkportalen och hur viktigt det är att Region Stockholm tar sitt ansvar kring tolkservicen. Talla Alkurdi informerade då att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tittar på de ekonomiska förutsättningar och det ska aldrig komma som en chock att pengarna tagit slut vid slutet av året.

 

Talla Alkurdi berättade även att det nu pågår en stor översikt gällande hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLSO och organisatoriskt hur regionen jobbar rent generellt. Till det arbetet tittar de också på Tolkcentralen. Översikten görs då de ser att det idag är långt från politiska beslut till det faktiska arbetet och att det kan bli glappar på vägen.

 

På mötet lyfte vi också upp tolkenkäten som SDF gjort tillsammans med FSDB Stockholm Gotland gällande tolkbeställningar. I den syns det tydligt att majoriteten tycker att Tolkportalen är svårt att använda och har ett dåligt helhetsintryck av Tolkportalen samt att flera tycker att servicen från Tolkcentralen inte är helt tillfredsställande.

 

En annan viktig fråga som vi lyfte upp var att det är ett stort problem kring tolk i sjukvården, främst gällande akut vård där akutmottagning ofta inte beställer tolk vilket kan leda till både vårdsskador, trauman och att döva inte söker vård. Problematiken var något nytt för Talla Alkurdi blev märkbart tagen av detta och sade själv att det blir ett allvarligt stressmoment för döva vilket inte är acceptabelt. De ska lyfta vidare detta till tjänstepersoner som ansvarar kring övergripande direktiv för akutmottagningar och vårdavtal.
Det var ett bra möte och SDF fortsätter bevaka frågan samt dialogen med Talla Alkurdi.

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571