Goda nyheter kring äldrefrågan!

Goda nyheter kring äldrefrågan!

Intressepolitik

Goda nyheter kring äldrefrågan!

Den 8 juni hade Stockholms Dövas Förening och FSDB Stockholm Gotland möte med Stockholms stad gällande tryggt åldrande för äldre döva och äldre med dövblindhet. Med på mötet var Torun Boucher, äldreborgarråd, samt Robert Mjörnberg, ordförande äldrenämnden. Vi upplevde mötet som väldigt bra där vi diskuterade rättigheter för döva och personer med dövblindhet gällande äldreomsorgen och utifrån lagstiftningen såsom språklagen samt socialtjänstlagen och hur dessa omsätts i praktiken.

 

Vi diskuterade också befintliga verksamheter inom Stockholms stad och hur staden bäst kan tillvarata dessa verksamheter, bland annat pratade vi om seniorboendet Måsholmen och servicehuset Pilträdet. Framtiden diskuterade vi också om. Stockholms Dövas Förening, FSDB Stockholm Gotland och Stockholms Dövas Pensionärsförening har länge strävat efter att staden ska inrätta en funktion motsvarande äldrevägledare på svenskt teckenspråk som jobbar länsövergripande med äldre, anhöriga och staden. På mötet fick vi löftet att Stockholms stad ska se över HUR funktionen kan inrättas (och att vi släpper om-frågan) och som ska finnas med i budgeten för 2024. Vi diskuterade vidare om vård- och omsorgsboende på teckenspråk samt andra rättigheter och skyldigheter som finns kring frågan.

 

Frågan om äldrevägledare på svenskt teckenspråk är ett väldigt positivt besked – ett löfte som vi föreningarna kommer aktivt bevaka tills löftet infrias.

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571