Förslag till verksamhetsplan 2024

Stockholms Dövas Förening: verksamhetsplan 2024

Föreningsmöte

Stockholms Dövas Förening: verksamhetsplan 2024

Föreningens styrelse har tillsammans med kansliet diskuterat och börjat ta fram ett förslag på verksamhetsplan för år 2024 där det ska spegla vad föreningen ska arbeta med och utveckla under året.

 

Vi vill inför föreningsmötet 25 november presentera de största förändringarna i verksamhetsplanen som föreningen kommer arbeta med under 2024. Verksamhetsplanen är som tidigare åren uppdelat i tre områden och härnedan presenterar vi de största förändringar för 2024.

 


Inom organisationen:
Under 2024 kommer Dövas Hus flytta till nya lokaler vilket kommer att påverka föreningens arbete på olika sätt och kommer att spegla föreningens utbud i flera områden. SDF ska också i och med flytten se till att den nya lokalen passar till föreningens verksamhet och arbete samt att alla ska trivas bra i den nya Dövas Hus.

 

Vi kommer även under 2024 förstärka föreningens sektioner med möten och fortbildning och titta på både likabehandlingsplanen och krishanteringsplanen.

 

Vi avser att publicera 4 nummer av medlemstidningen Teckentydaren under året där vi fokuserar på återberättande av verksamhet och andra händelser inom föreningen. Parallellt avser vi att satsa på nyhetsbrev och SMS-utskick samt information från nya hemsidan för kommande verksamhet och andra föreningsinformation.

 

Inom verksamhet
SDF har som mål att få medlemmarna engagera sig på flera olika sätt, däribland hur aktiviteter ska genomföras och att det finns transparens i vilka aktiviteter och kurser som medlemmar föreslagit och hur föreningen bemött dessa.

 

Under 2024 avser SDF, utöver ordinarie verksamhet, också arrangera en invigning för nya Dövas Hus. SDF ska också erbjuda kurser i svenskt teckenspråk för nybörjare och vara värd för Dövas Dag 2024.

 

Inom intressepolitik
Under 2024 avser SDF att utöver bevakning av intressepolitiska områden och medverkan på samtliga brukarråd samt samverkansmöten ha fokusområden barn och unga samt tolkfrågan (i stället för tillgänglighet). SDF planerar även att ta fram nya informatörsmaterial och utveckla föreningens informatörsnätverk.

 


Vi hoppas att du som medlem känner att styrelsen och kansliet tänker rätt och försöker arbeta utifrån föreningens resurser samt för att uppnå maximal effektivitet och att SDF utvecklas och prioriterar rätt. Har du funderingar eller frågor? Kontakta gärna oss!

 

Styrelsen: styrelse@stockholmsdf.se
Kansli: info@stockholmsdf.se
Bildtelefon: sdf@ectalk.se

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571