Dialogmöte gällande samhällsvägledning på teckenspråk

Dialogmöte gällande samhällsvägledning på teckenspråk

Intressepolitik

Dialogmöte gällande samhällsvägledning på teckenspråk

Bittan Martinell och Henrik Sundqvist var med på dialogmötet med Stockholms Stad, stadsdelsförvaltningen Årsta, Enskede och Vantör gällande pilotverksamheten samhällsvägledare på teckenspråk som pågått under år 2023 vilket nu blivit permanterad verksamhet inom staden. Det var ett bra möte där vi gick igenom statistisk över besökare, mötesform, ärenden och vilka utmaningar det funnits för verksamheten under pilotperioden.

 

Vi gick igenom hur framtiden skulle se ut för verksamheten och att det fanns nytt beslut från Stockholms stad om att verksamheten ska även inkludera digital fixartjänst vilket innebär mer stöd kring det digitala området som t.ex. e-tjänster och nödvändiga program i t.ex. mobiler.
Det innebär att Stockholms Stad utannonserar två tjänster som samhällsvägledare varav ena med mer fokus på fortbildning och information internt inom staden och den andre med mer fokus på digitala fixartjänst.

 

Det är en bra och rätt väg att gå, då vi under hela processen påpekat att verksamheten även bör arbeta internt inom staden med t.ex. biståndshandläggare med kunskap så att de kan ta rätta beslut gentemot målgruppen. Det ska bli spännande att följa verksamheten under året.

 

Efter mötet har staden utannonserat tjänsterna, där de utan vår vetskap förekommer att tal krävs i en av tjänsterna och något som vi inte accepterar och kommer att ha dialog med ansvariga.

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571