Bra primärvård för döva

Intressepolitik

Höstens första intressepolitiska möte för SDF ägde rum fredagen den 18 augusti, med Karin Fälldin, tf primärvårdsregionråd.

 

Med henne lyfte SDF upp bra sjukvård för döva och hur viktigt det är att vårdpersonal på vårdcentralerna har bra kunskap och bemötande kring döva och svenskt teckenspråk. Vi diskuterade också hur viktigt det är att tolk alltid bokas när det behövs samt att det måste bli lättare att kontakta vårdcentralerna.

 

Vi diskuterade också psykiatrisk vård då primärvården idag har ett större ansvar kring den psykiatriska vården vilket inte alltid fungerar för döva och att Region Stockholm behöver använda sina egna kompetenser bättre, i detta fall Dövpsykiatriska programmet.

 

Slutligen pratade vi också om Patientnämnden och vikten av att all otillgänglighet eller dåligt bemötande alltid anmäls. Politikerna tittar på statistiken samt uppföljningar och ekonomiska prioriteringar görs ofta utifrån det. Så anmäl brister när det finns! Använd gärna SDF:s mall eller kontakta kansliet/styrelsen när du upplever otillgänglighet/ojämlikhet.

 

Under hösten har vi fortsatt flera möten med både regionen och Stockholms stad. Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna SDF:s intressepolitiska sekreterare på elsa@stockholmsdf.se.

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571