Sektioner

Föreningens sektioner

Stockholms Dövas Förening har sju sektioner som har egna verksamhet och aktiviteter. Varje sektion har egen sektionsledning och sektionsmedlemmar. Alla sektionsmedlemmar måste vara medlem hos SDF. Läs mer nedan om varje sektion och hur du blir medlem eller hitta till deras verksamhet.

Dövas Internationella sektion i Stockholm (DISS)

DISS arrangerar olika verksamhet som samlar döva som kommer från länder utanför Sverige och sprider kunskap om världens olika kulturer och mat.

Familjeklubben Näckrosen

Familjeklubben Näckrosen har till ändamål att verka för familjer med döva familjemedlemmar. Sektionens verksamhetsområde omfattar bland annat sociala, kulturella och språkliga frågor.

Familjeklubben Snoken för döva barn

Familjeklubben Snoken för döva barn har till ändamål att verka för familjer med döva barn. Sektionens verksamhetsområde omfattar bland annat sociala, kulturella och språkliga frågor.

Schack 46

Sektionen har till ändamål att verka för en trivsam samvaro för döva och hörselskadade som har intresset för schack eller inom sällskapspel och att uppmuntra och ordna sociala sammankomster med spel som grund.

Sportfiskeklubben Strömmen

Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Sportfiskeförbund och en sektion under Stockholms Dövas Förening. Klubben anordnar tävlingar som klubbmästerskap i pimpel, mete, havsfiske med mera.

Södertörnsektionen

Södertörnssektionen inriktar sig på de som bor inom området söderort i Stockholm och huvudsakliga verksamheten i Huddinge. Är du inte boende i söderort går det också att vara medlem och delta i våra aktiviteter.

SDF:s gård

SDF:s gård är sektionen som har ansvar för driften och skötsel av Stockholms Dövas Förenings gård i Skrubba.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571