Samordning & arbetsgrupper

Samordningsgrupper

Stockholms Dövas Förening har tre samordningsgrupper där styrelseledamöter fördelas in för att underlätta styrelsens arbete och rutiner. Varje samordningsgrupp har samordningsansvar för eget verksamhetsområde och tillhörande arbetsgrupper.

Samordningsgrupp Organisation

David Farkas (sammankallare), Bittan Martinell, Daniel Andreasson, Henrik Sundqvist (handläggare) & Hans Rimberg (adj.)

Samordningsgrupp Verksamhet

Charlotte Eriksson (sammankallare), David Farkas, Daniel Andreasson & Paulina Wlostowski (handläggare)

Samordningsgrupp Intressepolitik

Bittan Martinell (sammankallare), Pontus Degsell, Sebastian Embacher, Kerstin Olsson & Elsa Brunemalm (handläggare)

Arbetsgrupper och nätverk

Stockholms Dövas Förening har arbetsgrupper/verksamhetsinriktade grupper samt nätverk som ligger under samordningsgrupperna. En arbetsgrupp ska bevaka och arbeta för en viss fråga eller ha hand om vissa evenemang inom sitt intresseområde. Varje arbetsgrupp innehåller representant från styrelsen, ideella medlemmar och en från kansliet som arbetar tillsammans. En arbetsgrupp kan bildas i samordningsgrupp eller vid föreningsmöte.

Cafégrupp
Utvecklar café och ser över vad som behövs göras/beställas in. Gruppen söker efter medlemmar!
Charlotte Eriksson (sammankallare), Louise “Lolo” Danielsson och Claudia Vall (handläggare)

 

Inredning Dövas Hus
Arbetsgruppen fungerar som en bollplank för inredningsarbetet till den nya Dövas Hus i Alvik och har en rådgivande roll i processen.
David Farkas (sammankallare), Charlotte Eriksson (styrelserepresentant), Cecilia Önnstad Uhlander, Daniel Ensgård, Joakim Hagelin Adeby, Sofie Hedlund, Susanne Hagelin och Paulina Wlostowski (handläggare)

 

Kommunikationsgruppen
Ansvarar för och ser över föreningens all övergripande kommunikation inkl. digital strategi och grafisk profil. Gruppen söker efter medlemmar!
David Farkas (sammankallare), Nik R. Kankkonen och Elsa Brunemalm (handläggare)

 

Likabehandlingsarbete
Arbetsgruppen ansvarar för föreningens likabehandlingsplan och följer upp föreningens arbete utifrån planen.
Pontus Degsell (sammankallare), Henrik Sundqvist (handläggare) och Paulina Wlostowski (adj.)

Aktivitetsgrupp
Samlar in förslag till verksamhet, föreslår inriktning till verksamhet och ge feedback till verksamhetsansvarig när det gäller verksamhet/kurser
David Farkas (sammankallare), Kitty Elovsson, Magnus Nordström, Therese Rollvén och Paulina Wlostowski (handläggare)

 

DÖV+
En verksamhetsinriktad grupp som arrangerar olika slags verksamhet till målgruppen döva med kognitiva funktionsvariationer cirka en gång per månad.
Isabella Karmgård, Beatrice Brunnbauer (SDUR) och Paulina Wlostowski (kontaktperson)

 

Släktforskning
En verksamhetsinriktad grupp som arrangerar träffar och kurser inom släktforskning.
Andreas Lindblom, Marie Lindbäck, Sanna Jonsson och Paulina Wlostowski (kontaktperson)

Intressepolitiska frågor
Arbetsgruppen ser över och planerar föreningens intressepolitiska satsningar samt strategiskt arbete utifrån verksamhetsplanen.
Sebastian Embacher (sammankallare), Louise ”Lolo” Danielsson, Joakim Hagelin Adeby, Elsa Brunemalm (handläggare) och Henrik Sundqvist (adj.)

 

Tolkfrågor
Arbetsgruppen samlar in erfarenheter och upplevelser ur tolkanvändarens perspektiv och även underlag i hur SDF kan jobba intressepolitiskt med frågan. 
Bittan Martinell (sammankallare), Pontus Degsell (styrelserepresentant), Isabella Hagnell Westermark, Anna Stensson och Elsa Brunemalm (handläggare)

 

Nepalgruppen
Biståndsarbetet bedrivs tillsammans med MyRight. Syftet är att stärka upp föreningsarbete i Nepal, samt lyfta skolfrågor och arbetsmarknadsfrågor i Nepal.
Jonas Brännvall (sammankallare), Kerstin Olsson (styrelserepresentant), Angelina Nyström, Christina M. Karv, Maria Rudin och Elsa Brunemalm (kontaktperson)

 

Äldrenätverket
Nätverk för äldrefrågor där föreningen samverkar med FSDB Stockholm & Gotland, Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening och seniorboendet Måsholmen i Skärholmen.
Bittan Martinell (Stockholms Dövas Förening, sammankallare)
Elsa Brunemalm (Stockholms Dövas Förening, handläggare)
Kurt Lindfors (Stockholms Dövas Förening)
Ingela Jacobsson (FSDB Stockholm & Gotland)
Nadi Farkas (Stockholms Dövas Pensionärsförening)
Barbro Lock Almquist (Stockholms Dövas Pensionärsförening)
Kaj Renner (seniorboendet Måsholmen)

 

Representanter FH-råd (nätverk)
SDF har representanter inom Stockholms Stad och Region Stockholm via Funktionsrätt Stockholms stad och län i enlighet med valperiod (2023-2027). Dessa representanter utgör ett nätverk.

Inom Stockholms Stad
Henrik Sundqvist (Kommunstyrelsen)
Elsa Brunemalm (Socialnämnden, Äldrenämnden, Överförmyndarnämnden)
Gull-Britt Lindahl (stadsdelsförvaltning Bromma/Hässelby/Vällingby)
Tarek Abdellatif (stadsdelsförvaltning Bromma/Hässelby/Vällingby)
Jonas Brännvall (Stockholm Business Region)

Inom Stockholms kommuner
Susanne Hagelin (Huddinge)

Inom Region Stockholm
Eva Lilja (Allmän kollektivtrafik)
Magnus Nordström (Digitalisering)

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571