Inför kongressen 2025

Här kan du följa SDF:s arbete inför SDR:s kommande kongress

Föreningen

SDR kongress 2025

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) kommer ha förbundskongress 13-15 juni 2025 i Karlstad. Stockholms Dövas Förening är en del av förbundet och har då möjlighet att skicka dit upp till 7 ombud (det räknas utifrån medlemsantal). Du som medlem har möjlighet att delta på medlemskvällar. På föreningsmöten kommer också ombuden att presentera sitt arbete. På denna sida kommer du kunna följa föreningens arbete kring SDR:s kongress, t.ex. medlemskvällar och arbetsgruppens arbete samt lämna olika förslag och idéer.

Arbetet inför kongressen

SDF har i samband med föreningsmötet 16 maj 2024 valt personer till arbetsgruppen Kongressombud, vilka de är kan du se längre ned på sidan. Ombuden kommer arbeta med vad föreningen vill skicka in till SDR inför kongressen och även närvara på kongressen 2025. SDF har en arbetsordning gällande Sveriges Dövas Riksförbunds kongress och extra kongress som föreningen följer och arbetar utifrån (PM hittar du nedan på sidan).

 

Under hösten 2024 väntar spännande utmaningar för arbetsgruppen med att ta fram olika motioner inför SDR:s kongress, som skickas till SDR: styrelse. Ombuden ska också samla in namnförslag till t.ex. styrelsen och förtroendeuppdrag hos SDR som ska skickas in till SDR:s valberedning. Deadline för inskick av motioner är 31 oktober och namnförslag 15 december.

 

 

Kommande medlemsträffar:

 

Medlemskväll 4 september: motioner
Läs mer här

 

Medlemskväll 14 oktober: summering av motioner
Läs mer här

 

Medlemskväll 7 november: namnförslag
Läs mer här

Lämna in förslag

SDF kommer att arrangera medlemskvällar där du som medlem kan lämna förslag på motioner och lämna in förslag på namn till förbundstyrelsen/förtroendeuppdrag. Du kan redan nu också lämna in förslag via formulär. Förslag tas emot löpande, dock gärna senast 27 september när det gäller motioner.

Lämna förslag här

Vill du veta mer om hur arbetsgruppen jobbar? I denna PM kan du läsa hur kongressombuden ska jobba.

 

Arbetsordningen inför SDR kongress och extra kongress

Arbetsgrupp kongressombud

Sebastian Embacher

Styrelserepresentant och sammankallare

Charlotte Eriksson

Styrelserepresentant

Hanna Sejlitz

Medlem

Mindy Drapsa

Medlem

Sven-Emil Karmgård

Medlem

Henrik Sundqvist

Handläggare

Ordinarie ombud

Vakant (kontakta Kongressombud om du är intresserad)

Ersättare (vakant)

Kommer att väljas i samband med föreningsmöte 19 september

Ersättare (vakant)

Kommer att väljas i samband med föreningsmöte 19 september

Kontakta oss

Ring bildtelefon (kansli)
sdf@ectalk.se
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571