Stiftelsen Margit Wibelfonden

Du som är utbildad logoped samt hörsel- och/eller talpedagog kan ansöka till utvecklingsarbete och studier

Råd och stöd

Stiftelsen Margit Wibelfonden

Enligt stadgarna är Stiftelsen Margit Wibelfondens ändamål ”att utdela stipendier till logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger i Sverige för att genom olika insatser möjliggöra för dem att utveckla tal- och röstträning för hörselskadade och döva, i första hand för vuxna och i andra hand för ungdomar och barn. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk/tecken som stöd (TSS) prioriteras”. Fonden delar således inte ut pengar till forskning, men däremot till kvalitetsutvecklande arbeten, konferens- och utbildningsbidrag, fortbildning inom hörsel-/dövområdet samt insatser som gynnar målgruppen hörselskadade och döva. Margit Wibelfonden förvaltas av Stockholms Dövas Förening.

Skicka in en ansökan

Stiftelsen Margit Wibelfonden har sista ansökningsdag 30 april och 31 oktober årligen. Du ansöker via den digitala ansökningsblanketten nedan. Ekonomisk kalkyl skall biläggas ansökan som PDF. Icke korrekt ifylld ansökan kommer ej att behandlas.

Mer information

Ansökan och redovisning i form av en ekonomisk rapport vid beviljat stipendium skall göras individuellt. Ansökningar i grupp behandlas ej. Dessa skall även innehålla en beskrivning av behållningen och nyttan med vilken medlen nyttjats. Redovisning skall vara Wibelfonden tillhanda senast tre månader efter avslutat ändamål för vilka stipendiet beviljades.

 

Observera att ny ansökan till Wibelfonden inte kan ske förrän redovisning för beviljat stipendium har godkänts av styrelsen. Du ansöker via den digitala ansökningsblanketten. Ekonomisk kalkyl skall biläggas ansökan som PDF. Icke korrekt ifylld ansökan kommer ej att behandlas.

Kontakta oss

vid frågor om våra stiftelser eller om ansökan

Kontaktperson:

Hans Rimberg

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571