Stiftelsen för Gåvomedel

Föreningen förvaltar stiftelsen för Gåvomedel. Är du döv eller verkar för rehabilitering och utbildning av döva kan du ansöka från stiftelsen.

Råd och stöd

Stiftelsen för Gåvomedel

Stockholms Dövas Förenings stiftelse för gåvomedel har bildats av föreningen och är anförtrodd denna. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningens eller andra, hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna.

Skicka in en ansökan

Stiftelsen Gåvomedel har sista ansökningsdag 30 april och 31 oktober årligen. Du ansöker via den digitala ansökningsblanketten nedan. Är du enskild person så ska du också bifoga kopia av senaste slutskattebesked som PDF.

Mer information

Ändamålet tillgodoses genom bidrag till behövande döva, till vetenskaplig forskning samt till vidareutbildning av personer som arbetar för döva. Bidrag kan beviljas person, institution, förening eller annan som använder bidraget för nämnda ändamål. Stiftelsen får i egen regi icke bedriva någon verksamhet av angivet slag.

 

Observera att ny ansökan till Gåvomedel inte kan ske förrän redovisning för tidigare beviljat ansökan har godkänts. Du ansöker via den digitala ansökningsblanketten. Är du enskild person så ska du också bifoga kopia av senaste slutskattebesked som PDF. Icke korrekt ifylld ansökan kommer ej att behandlas.

Kontakta oss

vid frågor om våra stiftelser eller om ansökan. Kontaktperson är Hans Rimberg.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571