Header Subpage

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Volutpat vitae adipiscing leo justo imperdiet facilisi vel. Leo quis pretium faucibus leo faucibus fermentum aliquam sagittis lacus.

Här är en titel

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis mattis nisi magnis ultrices sollicitudin.

holding hands
Seminarium

Main Image Block

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Volutpat vitae adipiscing leo justo imperdiet facilisi vel. Leo quis pretium faucibus leo faucibus fermentum aliquam sagittis lacus.

Medlemsmöte

Main Video Block

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Volutpat vitae adipiscing leo justo imperdiet facilisi vel. Leo quis pretium faucibus leo faucibus fermentum aliquam sagittis lacus.

Välkommen till Sveriges största dövförening

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pharetra enim platea iaculis elit nunc massa est arcu aliquam.

Läs vidare inom råd och stöd

Hitta rätt

Verksamhet

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Rhoncus varius dictum mi suscipit eu. Diam integer magna ac purus. Id quis sed lobortis fermentum facilisis. Ultrices ipsum accumsan etiam id netus. Diam massa ut orci rhoncus urna pretium aliquam proin sit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Rhoncus varius dictum mi suscipit eu. Diam integer magna ac purus. Id quis sed lobortis fermentum facilisis. Ultrices ipsum accumsan etiam id netus. Diam massa ut orci rhoncus urna pretium aliquam proin sit.

 

  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Här är en länk
holding hands

Rubrik igen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Rhoncus varius dictum mi suscipit eu. Diam integer magna ac purus. Id quis sed lobortis fermentum facilisis. Ultrices ipsum accumsan etiam id netus. Diam massa ut orci rhoncus urna pretium aliquam proin sit.

Teckenspråk genom livet

Alla individer med hörselnedsättning, oavsett grad och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från födseln till ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk. Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några hinder.

Är vi fler som anmäler så kan vi tillsammans förändra samhället till det bättre!

Språkdeprivation

Ordet betyder att t.ex. ett dövt barn växer upp i en miljö där det inte finns många teckenspråkiga och får därmed ingen stimulans och utveckling i språket som i sin tur leder till andra konsekvenser socialt o.s.v. Några orsaker till detta kan bero på okunskaper om teckenspråk hos föräldrarna, att de inte har någon möjlighet att lära sig språket eller att teckenspråket kanske inte är accepterat i det land man kommer ifrån. Flera av de döva i projektet som kommer från utvecklingsländerna har drabbats av detta.

Så jobbar vi intressepolitiskt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Metus semper tristique metus sit leo. Tempus ante fringilla tincidunt varius in.

Rubrik

Enskilda fall

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v.

Enskilda fall

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva o.s.v.

Enskilda fall

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva o.s.v.

Enskilda fall

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v.

Enskilda fall

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva o.s.v.

Enskilda fall

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva o.s.v.

Intressepolitik

12 juli 2024

Är det dig vi söker?

Under år 2024 ska Stockholms Dövas Förening (SDF) se över föreningens informationsmaterial och informationsnätverk då föreningens material behöver utvecklas och även digitaliseras. SDF har avsett en del ekonomiska medel och även fått beviljat olika fondmedel för utveckling av informationsmaterial. SDF söker nu därför efter en som vill vara en del av föreningens intressepolitiska informationsarbete under hösten genom att ta fram nya informationsmaterial, både i tryckt form och i digital form. Det i samarbete med bland annat produktionsbolag.

 

Är det dig vi söker?

Du kommer att fram nya informationsmaterial och kommer att jobba nära föreningens intressepolitiska sekreterare. Du ska även se över föreningens befintliga informationsmaterial och utveckla dessa samt lägga till i föreningens nya hemsida. Genom detta arbete underlättar det för föreningens intressepolitiska arbete framöver då mer faktaunderlag och informationstexter är tillgänglig.

 

Parallellt ska du även genomföra planering och marknadsföring för både babytecken och teckenspråkskurser för genomförande. Du ska även vara tillgänglig för föreningens övriga intressepolitiska arbete i mån av tid.

Det handlar om en tjänst på heltid, upp till tre månader under hösten, tidigast 16 september. Känner du att det är något för dig? Kika in annonsen vad för kvalifikationer vi efterlyser och skicka in din ansökan senast 18 augusti!

 

Klicka här för att se annonsen

Läs mer
Föreningen

28 juni 2024

SDF:s sommar

Stockholms Dövas Förenings kansli har sommarstängt under perioden 15 juli till 19 augusti. Skulle det vara något under sommarperioden kan du maila till info@stockholmsdf.se. Detta mail kommer att bevakas sporadiskt under hela sommaren.

 

SDF har sommaraktiviteter och Café Skrubban på SDF:s gård har öppet hela sommaren! För att se SDF:s sommaraktiviteter – se vår kalender.
Café Skrubban uppdaterar aktuell information på Facebook (klicka här för att komma till Facebookssidan).
Sommarens öppettider och information om SDF:s gård och cafét hittar du här.

 

Ifall det skulle vara något gällande SDF:s gård eller Café Skrubban så kontakta caféansvarig Claudia alt sommarcaféansvarig Mehdi genom SMS/Whatsapp/FaceTime på numret 076-024 81 15. Det gäller hela säsongen maj-september.

Läs mer
Intressepolitik

26 juni 2024

Anmäl diskriminering!

Nu under juni månad har Diskrimineringsombudsmannen (DO) gått ut med att de utrett situation kring tolk och vård där en döv kvinna upprepande gånger besökt vården i Gävleborgs regionen. Vid dessa besök fick hon i förväg information att tolk ska finnas. Trots att hon har döv och trots att hon tydligt kommunicerat att tolk ska finnas har hon inte fått tolk. I DO:s utredning slår de fast att kvinnan hade rätt till tolk enligt hälso- och sjukvårdslagen, och att det handlar om bristande tillgänglighet till vård enligt diskrimineringslagen. DO begär därför att Gävleborgs region betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 

För Stockholms Dövas Förening är detta en stor seger. Det är djupt beklagligt att liknande situationer händer i Gävleborgs region, Region Stockholm och på många fler regioner i Sverige. Men att DO har utrett och bekräftat att det är en fråga om diskriminering är en viktig markering.

 

Du kan också anmäla! Vad kan du anmäla? Du kan anmäla vad som helst!
Kring tolk kan du anmäla om

  • Tolk kommer inte
  • Vården eller myndighet beställer inte tolk
  • Tolkens kvalité uppfyller inte krav på situation
  • Andra brister i tolksituation

 

Du kan också anmäla om någon myndighet (t.ex. kommun eller Försäkringskassan) inte bemöter dig på rätt sätt, eller om du upplever diskriminering på din skola eller arbetsplats. Du kan göra en anmälan till t.ex. Patientnämnden, IVO, DO eller JO. Se våra mallar och förklarning på vår hemsida eller kontakta kansliet för råd och stöd.

 

Här hittar du vår mallar!

 

Är vi fler som anmäler diskriminering så kan vi tillsammans förändra samhället till det bättre!

Läs mer
Verksamhet

3 augusti 2024

Pride 2024

Lördag den 3 augusti deltar Sveriges Dövas Förbund (SDR) i Pride Parade i Stockholm! SDF är också med i SDR:s parad! Häng med på paraden. SDF:s värd finns på plats.

 

Temat för paraden i år är Starkare tillsammans – vi håller absolut med!
Vi säger:
JA till mänskliga rättigheter
JA till att få älska vem vi vill
JA till teckenspråk för alla
Vi tycker självklart att alla människor, också HBTQ+, är välkomna att vara en del av dövrörelsen.
För vi är starkare tillsammans!

 

Vill du gå med oss i paraden?
SDR kommer att gå tillsammans med andra döv/teckenspråksorganisationer och vi träffas kl 12:00 mötesplats hörnet Norr Mälarstrand och John Ericssonsgatan. Paraden börjar kl 13:00 från Norr Mälarstrand och målet är vid Östermalms IP. Det tar cirka 2–3 timmar.

 

Du behöver inte göra någon föranmälan utan vi ses på plats. Kom med!

Läs mer
SDF:s gård

1 juni 2024 - 31 augusti 2024

Sommar på gården

Under juli och augusti månaden är Café Skrubban öppet tisdagar och lördagar. Vi arrangerar även olika aktiviteter och program såsom kubb, dartturneringar, krocket, bad, boule och mycket mer. Information om detta publiceras på vår Facebooksida. Håll utkik för vilken dag samt vilken aktivitet som finns då.

 

Du som medlem har också möjlighet att ordna andra typer av aktiviteter på egen hand på gården. Vi har material och utrustning för många olika aktiviteter!

 

På SDF:s gård kan du träffas och umgås, fika och spela utomhusspel. Det finns mysiga sittplatser på gården och lekyta för barnen med studsmatta bland annat. Det finns även spel och lekar för både barn och vuxna att låna från cafét. Cafét ligger även endast 100 m från Skrubbabadet.

 

Hjärtligt välkommen till Café Skrubban och SDF:s gård!

Läs mer
Medlemskväll

4 september 2024

Motioner och namnförslag till SDR kongress

Inför SDR:s kongress 2025 kallar arbetsgruppen kongressombud till medlemskväll onsdagen den 4 september på Dövas Hus där arbetsgruppen vill få in förslag, idéer och diskutera kring olika motioner som föreningen kan skicka in till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Arbetsgruppen vill även samla in förslag på namn som skulle kunna sitta i Sveriges Dövas Riksförbunds styrelse eller till övriga förtroendeuppdrag hos förbundet.

 

Ingen föranmälan behövs till medlemskvällarna. Dövas Hus har öppet med enklare caféförsäljning.

 

Bakgrund och arbetssätt
SDF har en arbetsordning gällande Sveriges Dövas Riksförbunds kongress och extra kongress som föreningen följer och arbetar utifrån. SDR:s nästa ordinarie kongress äger rum 13-15 juni 2025 i Karlstad. SDF har i samband med föreningsmötet 16 maj valt personer till arbetsgruppen Kongressombud;
Sebastian Embacher (styrelserepresentant och sammankallare)
Charlotte Eriksson (styrelserepresentant)
Hanna Sejlitz (medlem)
Mindy Drapsa (medlem)
Sven-Emil Karmgård (medlem)
Henrik Sundqvist (kansli, handläggare)

 

Under hösten 2024 väntar spännande utmaningar för arbetsgruppen med att ta fram olika motioner inför SDR:s kongress och namnförslag till t.ex. styrelsen och förtroende uppdrag hos SDR som ska skickas in till SDR:s valberedning. Deadline för inskick av motioner är 31 oktober och namnförslag 15 december. En sida med fokus på SDR kongress kommer också finnas på föreningens hemsida, när den är uppe kommer vi ut med informationen!

 

Vill du kontakta kongressgruppen, t.ex. skicka in förslag på motioner eller nomineringar så tveka inte att maila kongress@stockholmsdf.se.

Läs mer
Dövas Dag

13 september 2024 - 15 september 2024

Dövas Dag 2024

Teckenspråk genom livet” är temat för Dövas Dags helgen år 2024!

 

Vill du vara med på en oförglömlig kryssningsresa? Då ska du komma med på Dövas Dag 2024! Den 13–15 september 2024 arrangerar Stockholms Dövas Förening (SDF) Dövas Dag 2024 som en stor och gemensam kryssningsresa!

 

Dövas Dag är en speciell helg för dövrörelsen i Sverige som sker under september månad varje år. Teckenspråk genom livet är SDF:s vision och motto. På denna kryssning kommer du märka av detta då vi firar helgen, med glädje och gemenskap i alla åldrar på teckenspråk, tillsammans med dig!

 

Ombord på Dövas Dag 2024 kommer du att få uppleva spännande föreläsningar, intressanta diskussioner, roliga utställningar, kreativ kultur, underbar underhållning och en härlig gemenskap under hela resan. Oavsett om du är döv, hörselskadad eller hörande säger Stockholms Dövas Förening turkoshjärtligt välkommen till Dövas Dag 2024!

Läs mer

Hör gärna av dig med frågor eller funderingar

Kontakta oss med alla typer av frågor eller funderingar

Telefon:
070123456
Bildtelefon

sdf@ectalk.se

Läs mer om intressepolitik

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571