Namnförslag inför SDR kongress

Inför SDR kongress

Medlemskväll

Inför SDR kongress

Namnförslag till SDR:s nya förbundsstyrelse 2025-2029

Inför SDR:s kongress 2025 kallar arbetsgruppen kongressombud till medlemskväll torsdagen den 7 november på Dövas Hus där arbetsgruppen avser att presentera vilka namn som föreningen fått in hittills och ha diskussioner om vilka namn som föreningen ska skicka in till SDR:s valberedning gällande val av förbundsstyrelsen 2025-2029 och övriga förtroendeuppdrag.

 

Ingen föranmälan behövs till medlemskvällarna. Dövas Hus har öppet med enklare caféförsäljning.

 

Bakgrund och arbetssätt
SDF har en arbetsordning gällande Sveriges Dövas Riksförbunds kongress och extra kongress som föreningen följer och arbetar utifrån. SDR:s nästa ordinarie kongress äger rum 13-15 juni 2025 i Karlstad. SDF har i samband med föreningsmötet 16 maj valt personer till arbetsgruppen Kongressombud;
Sebastian Embacher (styrelserepresentant och sammankallare)
Charlotte Eriksson (styrelserepresentant)
Hanna Sejlitz (medlem)
Mindy Drapsa (medlem)
Sven-Emil Karmgård (medlem)
Henrik Sundqvist (kansli, handläggare)

 

Under hösten 2024 väntar spännande utmaningar för arbetsgruppen med att ta fram olika motioner inför SDR:s kongress och namnförslag till t.ex. styrelsen och förtroende uppdrag hos SDR som ska skickas in till SDR:s valberedning. Deadline för inskick av motioner är 31 oktober och namnförslag 15 december. En sida med fokus på SDR kongress kommer också finnas på föreningens hemsida, när den är uppe kommer vi ut med informationen!

 

Vill du kontakta kongressgruppen, t.ex. skicka in förslag på motioner eller nomineringar så tveka inte att maila kongress@stockholmsdf.se.

Datum
07/11/2024
Tid
17:00 - 21:00
Plats
Dövas Hus
Program
Dövas Hus öppnar kl 17.00. Medlemskvällen börjar kl 18.00.
Maila kongressombuden
Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571